Monday, 6 February 2012

Tugas Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)


1. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka, yakin dan percaya diri, berasa selesa, dan berempati.


2. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.

3. Mendengar, menjelas dan membantu rakan melihat beberapa altematif sebelum membuat keputusan.

4. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif.

5. Mematuhi etika kerahsiaan.

6. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi.

7. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal.

8. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar me!alui pengalamannya.

9. Merujuk kes yang berat kepada guru bimbingan dan kaunseling dan menjadi penghubung kepada rakan yang bermasalah untuk berteinu dengan guru bimbingan dan kaunseling atau orang yang lebih arif.

10. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.

11. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu.    No comments: