Monday, 6 February 2012

PERANAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)


Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) boleh membantu untuk meningkatkan lagi keberkesanan program bimbingan di sekolah. Pembimbing Rakan Sebaya merupakan satu tenaga positif untuk membolehkan program bimbingan mencakupi kelompok pelajar-pelajar yang mungkin sukar didampingi oleh guru bimbingan dan kaunseling atau guru-guru lain. PRS ini merupakan khidmat sokongan kepada Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

Golongan remaja boleh berkomunikasi dengan rakan sebaya mengenai masalah atau hal yang mengganggu mereka, dengan lebih mudah dan lebih berkesan lagi. Di tiap-tiap sekolah memang wujud sekumpulan kecil pelajar yang tidak boleh menerima dan membina perhubungan dengan orang dewasa dan pihak berkuasa sekolah. Pengaruh rakan sebaya dapat mempengaruhi golongan remaja ini. Oleh itu, dengan latihan dan asuhan yang sesuai, Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah diwujudkan di sekolah. Nama-nama lain yang mempunyai sama konsep dengan PRS ialah Kaunselor Sebaya, Tutor Sebaya, Mentor Sebaya, Buddy, Kakak/Abang Angkat atau Kelompok Sebaya Sokongan.


Tugas Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)


1. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka, yakin dan percaya diri, berasa selesa, dan berempati.


2. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.

3. Mendengar, menjelas dan membantu rakan melihat beberapa altematif sebelum membuat keputusan.

4. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif.

5. Mematuhi etika kerahsiaan.

6. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi.

7. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal.

8. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar me!alui pengalamannya.

9. Merujuk kes yang berat kepada guru bimbingan dan kaunseling dan menjadi penghubung kepada rakan yang bermasalah untuk berteinu dengan guru bimbingan dan kaunseling atau orang yang lebih arif.

10. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.

11. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu.  Punca-punca dan cara-cara mengatasi masalah disiplin pelajar


  MASALAH disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sekolah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Jadi, apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan?


  Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian ibubapa era globalisasi ini. Ibubapa lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga alpa tanggungjawab mereka mendidik anak yang dahagakan kasih sayang mereka. Akibatnya, pelajar terbabit mencari jalan keluar dengan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang bertujuan untuk menarik perhatian ibubapa mereka. Sesungguhnya, kelalaian ibubapalah yang menyebabkan masalah disiplin menjadi-jadi.


  Sementara itu kemunculan media massa turut mendorong masalah ini memuncak dengan drastik. Kelakuan yang tida senonah yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencuba pula dalam hati pelajar. Kebanyakan masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonton sebelum ini. Jadi, disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pelajar yang terus merosot itu.


  Rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. Pelajar sering menganggap rakan sebaya mereka sebagai rakan yang sebenar. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbanding ibubapa yang gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Ringkasnya, rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot dengan drastiknya.


  Tambahan pula, kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. Ada pihak sekolah yang merahsiakan masalah disiplin sekollah mereka kerana tidak mahu nama sekolah terjejas. Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebakan pelajar semakin berani melakukan kesalahan disiplin. Oleh itu, cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar.


  Malah, ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai dengan pelajar turut menjadi punca masalah ini terus berleluasa. Program yang menarik dapat menghalang pelajar menghabiskan masa mereka di pusat-pusat beli-belah dan terjemurus ke dalam aktiviti menyalahi disiplin. Masa yang mereka habiskan untuk menjalankan aktiviti ini menyebabkan mereka lebih berdisiplin.


  Kemelut ini mudah dibendung jika ibubapa terlebih dahulu sanggup menngorbankan masa mereka. Ibubapa hendaklah mengutamakan masa depan anak mereka daripada kejayaan peribadi mereka dalam kerjaya. Ibubapa harus memberi ruang kepada anak untuk menjadi manusia yang berhemah tinggi. Ringkasnya, ibubapa penting dalam membanteras isu disiplin ini.


  Kesimpulannya, kemelut disiplin ini sudah lama diperkatakan oleh masyarakat. Saban hari kita disogokkan dengan pelbagai cadangan yang tinggal cadangan sahaja. Mungkin kali ini kita perlu bertegas dan berpijak di bumi nyata.


  AHLI PSIKOLOGI

  Ahli psikologi menyelidik dan membuat kajian dalam pengurusan saintifik berkenaan dengan kelakuan manusia. Ia merupakan suatu sains dan menggunakan pengetahuan berkenaan untuk mempertingkatkan penyesuaian dan perkembangan peribadi, sosial, pendidikan atau pekerjaan.
  Keterangan Tugas
   Merancang dan menjalankan ujian untuk mengukur sifat mental, fizikal dan sifat yang lain seperti kecerdasan, kebolehan bakat, potensi dan sebagainya, mentafsir dan menilai keputusan serta memberi nasihat;
   Menganalisis kesan faktor keturunan, sosial, pekerjaan dan faktor lain ke atas pemikiran dan kelakuan individu;
   Mengadakan sesi kaunseling atau rawatan teraputik dan memberikan perkhidmatan susulan;
   Mengekalkan hubungan yang perlu seperti dengan ahli keluarga, pihak berkuasa pendidikan atau majikan serta mencadangkan penyelesaian dan pengendalian yang munasabah terhadap sesuatu masalah;
   Mengkaji faktor psikologi dalan diagnosis, rawatan serta pencegahan penyakit mental dan gangguan emosi atau personaliti serta berbincang dengan professional yang berkaitan;
   Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
   Menyelia pekerja lain
  Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:
   Ahli Psikologi, Klinikal
   Ahli Psikologi, Pendidikan
   Ahli Psikologi, Pekerjaan
  Ciri-Ciri Peribadi
  Terdapat ruang dalam bidang tersebut untuk mereka yang memiliki ciri-ciri peribadi dan kemahiran yang pelbagai. Seorang yang suka pada konsep-konsep dan penyelesaian matematik boleh menceburi cabang psikometrik. Sebaliknya, mereka yang peka terhadap hubungan perseorangan mungkin terdorong untuk bekerja secara langsung dengan klien yang menghadapi masalah emosi. Sekiranya anda menggabungkan kemahiran pertimbangan dan pemerhatian dengan minat yang mendalam terhadap kanak-kanak, kerjaya sebagai penyelidik dalam cabang psikologi pembangunan mungkin terbuka untuk anda. Walaupun terdapat banyak pilihan, ahli psikologi mesti memiliki ciri-ciri berikut:
   Minat terhadap orang dan kelakuan mereka.
   Stabil secara emosi dan matang
   Kemahiran berkomunikasi yang baik
   Sedia bekerja secara berkumpulan
   Kefahaman mengenai pengkaedahan saintifik dan statistik
   Menghormati kerahsiaan klien
   Menyukai keagamaan, berdikari, kebebasan dan pembuatan keputusan
   Berfikir secara kreatif dan mampu menyelesaikan masalah
   Tahap kepintaran yang tinggi
   Tajam dan pemerhatian dan berkaedah
   Rasa ingin tahu dan adil
   Peka dan prihatin
   Kesabaran dan kecekalan
  Kelulusan
  Ijazah Sarjana Muda Psikologi atau kelayakan yang diiktiraf setaraf.
  Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
  Sektor Awam :Gaji PermulaanRM 1419.00
  ETPRM 165.00
  EKARM 170.00
  Sektor Swasta :Gaji PermulaanSektor Swasta mengikut keadaan pasaran kerja semasa
  Prospek Kerjaya
  Di Sektor Awam ahli psikoligi boleh berkhidmat di Jabatan Penjara Malaysia, Pensyarah-pensyarah di universiti-universiti sebagai pakar pemulihan, Penyelidik, Kaunselor di Jabatan Perkhidmatan Awam.
  Di Sektor Swasta ahli psikologi boleh bekerja di bidang pentadbiran dan pengurusan, perniagan dan perusahaan, pemasaran dan perhubungan awam, perjawatan, perkhidmatan kesihatan. Peluang dalam bidang psikologi di peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah akan menjanjikan masa depan yang cerah, mereka boleh menubuhkan pusat penjagaan kesihatan mental, perunding pembangunan sumber manusia dan peluang mungkin bertambah apabila ahli psikologi mempertingkatkan kajian tentang kesan kemajuan teknologi di masa akan datang terhadap manusia.
  Latihan
  Institut Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Adalah:
   Universiti Malaya
   Universiti Kebangsaan Malaysia
   Universiti Malaysia Sabah
  Syarat-Syarat Kemasukan
  Sekurang-kurangnya Gred D dalam kertas Am di peringkat STPM dan kepujian dalam matematik atau sains peringkat SPM.

  PEMEGANG AMANAH RAYA

  Keterangan Tugas
   Mentadbir harta simati atau harta yang diamanahkan kepada seseorang atau badan.
   Mengurus pelaburan bagi pihak pelanggan.
   Mengumpul maklumat mengenai milik harta benda serta tanggungan yang diamanahkan
   Menilai atau mendapat penilaian milik harta benda yang diamanahkan.
   Memohon surat warisan serta menentukan bahawa syarat-syarat di dalam sesuatu wasiat dipatuhi, cukai harta pusaka dibayar dan segala warisan diselesaikan.
   Menyedia akaun serta menyimpan rekod secara terperinci mengenai tindakan-tindakan yang telah diambil
  Ciri-Ciri Peribadi Sebagai Seorang Pemegang Amanah Raya
   Pandai mewujudkan hubungan antara individu.
   Sukakan suasana dan pekerjaan sosial.
   Suka menolong.
   Bertanggungjawab
   Saling memahami
  Kelulusan Yang Diperlukan
  Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (L.L.B)
  Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
  Sektor Awam :Gaji PermulaanRM 1513.00
  ETPRM 165.00
  EKARM 170.00
  Sektor Swasta :Gaji PermulaanGaji mengikut pasaran semasa
  Prospek Kerjaya
  Peluang bagi jawatan pemegang amanah raya adalah terhad. Pekerjaan ini hanya terdapat di Perbadanan Amanah Raya yang dulunya dikenali sebagai Jabatan Pemegang Amanah Raya. Pekerjaan ini tidak wujud di Sektor Swasta.
  Institusi Pengajian Tinggi Awam Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-
  1.  Universiti Malaya
  2.  Universiti Kebengsaan Malaysia
  3.  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
  4.  Universiti Teknologi MARA
  Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut :
  1.  HELP Institute Sdn. Bhd.
  2.  INTI College
  3.  MSC Group Of Colleges
  4.  Taylor’s College
  Syarat-Syarat Kemasukan
  Syarat minima yang diperlukan ialah kepujian dalam mata pelajaran English, Matematik dan 3 mata pelajaran di peringkat SPM atau yang setaraf atau
  Mendapat 2 prinsipal di peringkat STPM atau yang setaraf.

  PENYELIA INSURAN

  Seseorang Penyelia Insurans merancang, mengatur dan membina pelbagai jenis perniagaan insurans (nyawa, kebakaran, kemalangan, pendidikan, rawatan, perubatan, perlindungan, kenderaan dan sebagainya) serta memandu dan menyelia kerja jurujual insurans.
  Keterangan Tugas
   Membuat rancangan untuk memajukan perniagaan di sesuatu kawasan atau organisasi tertentu
   Membuat sesuatu rangka kerja bagi tiap-tiap ejennya
   Memberi panduan dan menyelia kerja-kerja harian mereka dengan menghubungi bakal pelanggan serta juga ejen-ejen mereka jika difikirkan perlu
   Merancang agar ejen bekerja secara sistematik dan proaktif terhadap pelanggan baru
   Merancang aktiviti promosi serta publisiti di kawasan-kawasan tertentu dengan memperkenalkan program-program baru yang dirancangkan oleh syarikat insurans
   Menentukan supaya perniagaan mencapai kejayaan maksimum
   Melaporkan kepada pihak atasan tentang kemajuan di kawasan atau organisasinya
   Menyiasat kes-kes tuntutan
   Mengambil, memilih dan melatih ejen-ejen baru dalam jualan insurans kepada pelanggan
   Mengekalkan perhubungan sosial dengan semua pihak-pihak yang berpengaruh di sesuatu kawasan
  Ciri-Ciri Peribadi
   Harus mempunyai personaliti ang baik
   Bijak berkomunikasi, peramah, sangguh bergaul dengan orang ramai
   Bersifat jujur, amanah dan bertanggungjawab
   Sanggup bekerja tanpa mengira tempat dan masa
  Kelulusan
  Kelayakan minimum yang diperlukan ialah SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya. Calon SRP/PMR boleh dipertimbangkan dengan syarat mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan. Perlu menduduki peperiksaan dalam bidang insurans yang dianjurkan oleh Persatuan Insurans Awam Malaysia (PIAM) dan mengikuti latihan yang disediakan oleh pihak majikan.
  Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
  Sektor Awam :Jawatan ini tidak ada dalam sektor awam.
  Sektor Swasta:Gaji dibayar mengikut kelulusan/pengalaman dan pasaran semasa.
  Mereka akan dibayar komisen dan ‘overiding’ ke atas perniagaan yang dijalankan oleh wakil-wakil insurans di bawahnya.
  Prospek Kerjaya
  Tidak ada batasan. Perusahaan insurans sedang berkembang pesat di Malaysia. Seseorang yang rajin dan bercita-cita tinggi boleh mendapat pendapatan yang lumayan dan boleh dinaikkan ke tingkatan yang lebih tinggi seperti pengurus insWakil Insurans (Jurujual)
  Kebanyakan orang mengenali insurans melalui wakil/agen/jurujual. Ia merupakan orang tengah sebagai penghubung dalam perniagaan insurans. Jualan insurans amat bergantung pada wakil yang biasanya mendapat ganjaran melalui jumlah urusniaga yang dihasilkan. Tugas utama ialah menjual segala bentuk insurans seperti insurans nyawa, kemalangan, kebakaran, pendidikan, rawatan hospital, marin dan berbagai-bagai jenis insurans yang lain.
  Keterangan Tugas
   Mengumpul senarai bakal pelanggan melalui perhubungan sosial dan perniagaan dengan menyemak buku panduan perniagaan dan professional
   Menemuduga bakal pelanggan dan menentukan minat dan keperluan insurans mereka
   Merancang dan mencuba menjual polisi baru kepada pelanggan
   Memberi penerangan mengenai cirri-ciri baru kadar premium, nilai tunai, pinjaman dan kemudahan lain
   Menentukan prosedur untuk pemeriksaan perubatan, pemeriksaan harta atau penentuan polisi yang lain
   Mencuba menjual polisi yang telah disemak jika pemohon terdahulu belum dijamin oleh syarikat
   Memberitahu syarikat tentang permohonan pelanggan bagi pembayaran gantirugi
   Mengutip premium bagi pihak syarikat serta menyimpan rekod yang dikehendaki
  Pekerjaan Yang Dikelaskan Di Bidang Ini Diantaranya:-
   Jurujual Insurans Nyawa
   Jurujual Insurans Kebakaran
   Jurujual Insurans Pendidikan
   Jurujual Insurans Perubatan
   Jurujual Insurans Kenderaan
  Ciri-Ciri Peribadi
   Berkemahiran berkomunikasi dengan pelanggan dan orang ramai
   Mempunyai inisiatif, kebijaksanaan, daya pujukan, analitik, bersistematik dan adil
   Berkebolehan mendesak secara lembut
   Mampu menyakinkan pelanggan
   Boleh menyelesaikan/berhujah masalah yang diutarakan oleh pelanggan
   Boleh bekerja dengan masa yang tidak menentu
   Berpakaian kemas, segak dan konservatif
  Kelulusan
  Sekurang-kurangnya lulus SPM/SPMV dan juga terbuka kepada para siswazah yang berminat. Boleh menjalankan tugas secara tetap atau sambilan.
  Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
  Dibayar mengikut kadar komisyen dari jumlah polisi yang dapat dijual dalam tempoh sebulan.
  Prospek Kerjaya
  Di Malaysia peluang pekerjaan dalam industri ini amat cerah dan menggalakkan. Selain dari kewajipan undang-undang, orang ramai menyifatkan pemilikan polisi insurans sebagai satu keperluan tidak mengira keadaan ekonomi. Peluang adalah lebih baik bagi mereka yang bercita-cita tinggi dan meminati kerja jualan dan juga boleh mendapat kepakaran dan pengalaman bagi meningkat ke jawatan yang lebih tinggi.